จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-กบินทร์บุรี

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินท