รับจดทะเบียนบริษัท

 

รับจดทะเบียนบริษัท

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

tel0957937000

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ ไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการขอใบอนุญาต
บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย.และ สคบ. ขอวีซ่า work permit ขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

บริการด้านรับทำบัญชี
บริการด้านรับทำบัญชี เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในการทำงาน เนื่องด้วยผู้บริหารหลายท่าน มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหาร การตลาดยุคใหม่

บริการงานด้านจดทะเบียน รับจดทะเบียนบริษัท

 • รับจดทะเบียน
 • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

บริการงานด้านบัญชีและภาษี

 • งานวางระบบ
 • งานจัดทำบัญชี
 • งานตรวจสอบ

บริการงานด้านขอใบอนุญาต

 • งานขอใบอนุญาต 
 • บริการเป็นที่ปรึกษา

บริการงานด้าน จัดอบรมสัมนา

 • จัดอบรม ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ เรื่องบัญชีภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจและคอมพิวเตอร์ผู้สูงวัย

สินค้าและบริการด้านอื่นๆ

 • จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปต่างๆพร้อมติดตั้งเช่น Express Accounting
 • บริการ รับทำเว็บไซต์ ทำการตลาดออนไลน์


รับจดทะเบียนบริษัทมีชาวต่างชาติถือหุ้น
รับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ

การจดทะเบียนบริษัทแบบมีต่างชาติ ถือหุ้น มี 2 กรณีด้วยกัน

 1. จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นไม่เกิน 49%
  (เป็นบริษัทสัญชาติไทย ประกอบกิจการได้ทุกอย่างตามกฏหมายกำหนด)
 2. จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้น 100% หรือเกิน 50%
  (เป็นบริษัทต่างด้าว  ต้องขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าว)

จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ , จดทะเบียบริษัทต่างด้าว , จดทะเบียนบริษัท มีต่างชาติถือหุ้น
รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจในไทย
จดทะเบียนบริษัทในจีน,จดทะเบียนบริษัทเซี่ยงไฮ้,จดทะเบียนบริษัทเซินเจิ้น,จดทะเบียนบริษัทในมาเลเซีย,จดทะเบียนบริทฮ่องกง,จดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์,
More >>>

โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัทและทำบัญชี

 

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

*** พิเศษ บริการทำการตลาดด้วย SMS/MMS (โปรดติดต่อพนักงาน)

 

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

 • ออกแบบเว็บไซต์ลดพิเศษเหลือ 3,500 บาท
 • ฟรี ออกแบบโลโก้บริษัท พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
 • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

รายการบริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการค่าบริการหมายเหตุเวลาดำเนินการ
จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)สอบถามก่อตั้ง 1 ท่าน/วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย1-2 วัน
จดทะเบียน คณะบุคคลสอบถามก่อตั้ง 2 ท่าน1-2 วัน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญสอบถามก่อตั้ง 2 ท่าน1-2 วัน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสอบถามก่อตั้ง 2 ท่าน/ต้องจองชื่อ1-3 วัน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสอบถามก่อตั้งอย่างน้อย 2 ท่าน/ต้องจองชื่อ/ทุน1ล้าน1-3 วัน
จดทะเบียน บริษัทจำกัดสอบถามก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่าน/ต้องจองชื่อ/ทุน1ล้าน1-3 วัน
จดทะเบียน บริษัทมหาชนสอบถามก่อตั้ง 15 ท่านขึ้นไป/ต้องจองชื่อประมาณ 6 เดือน
จดทะเบียน จัดตั้งสมาคมสอบถามก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่านประมาณ 15-90 วัน
จดทะเบียน จัดตั้งมูลนิธิสอบถามก่อตั้งอย่างน้อย 3 ท่านประมาณ 15-90 วัน
จดทะเบียน จัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน "เอ็นจีโอ" (NGOs)สอบถาม ประมาณ 2-3 เดือน
    
จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.7%)สอบถาม 1-2 วัน
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคมสอบถาม 1-2 วัน
จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการสอบถาม 6-8 เดือน
บริการตรวจค้นเครื่องหมายสอบถาม 1-2 วัน
จดทะเบียนสิทธิบัตรสอบถามไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง6-8 เดือน
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสอบถามไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง6-8 เดือน
จดทะเบียนลิขสิทธิ์สอบถามไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง6-8 เดือน
จดความลับทางการค้าสอบถามไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง6-8 เดือน
บริการค่าบริการหมายเหตุเวลาดำเนินการ
วางระบบบัญชี/ระบบเอกสารเริ่มต้นที่ 10,000ไม่รวม ค่าโปรแกรมบัญชี 
ทำบัญชี รายเดือน สำหรับ บุคคล ร้านค้า โอท๊อปเริ่มต้นที่ 500สำหรับ ใช้ยื่นเสียภาษี/ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร 
ทำบัญชี รายเดือนเริ่มต้นที่ 2,500สำหรับ กิจการรายใหม่ 
ทำบัญชีบริหาร รายเดือนเริ่มต้นที่ 5,000ฟรีโปรแกรมบัญชี ระบบออนไลน์ 
ตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นที่ 10,000  
 • ราคาค่าบริการ ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคานี้ เป็นอัตรา บริการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดโทรสอบถาม 094-491 4333
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธฺ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ(หลังจาก ลูกค้าส่งเอกสารและลงนามครบถ้วน)
บริการค่าบริการหมายเหตุเวลาดำเนินการ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสอบถาม 45-90 วัน
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)สอบถาม 45-90 วัน
ขอใบอนุญาตจำหน่าย สุรา บุหรี่ ไฟ่2,500 1-2 วัน
ขอใบอนุญาต ร้านอาหาร5,000 1-2 วัน
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว5,000ไม่รวมเงินประกัน1-2 วัน
ขอใบอนุญาต อาหารและยา(อ.ย.)20,000ไม่รวมค่าธรรมเนียม15-45 วัน
ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน20,000ไม่รวมค่าธรรมเนียม15-45 วัน
ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า3,000 1-3 วัน
ยื่นขอหมายเลข (Permanent Account Number)20,000ไม่รวมค่าธรรมเนียม30-60 วัน
การจดหัวหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร30,000ไม่รวมค่าธรรมเนียม15-60 วัน
ขอใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบการขายตรงสอบถามเขียนแผนธุรกิจ-วิเคราะห์ความเสี่ยงฯลฯขึ้นกับความพร้อมข้อมูล
รับรองเอกสาร กรมการกงสุล3,500ไม่รวมค่าแปล1-3 วัน
รับรองเอกสาร สถานทูต3,000ไม่รวมค่าแปล1-2 วัน
แปลเอกสารสอบถามราคา ขึ้นอยู่กับ ภาษาที่แปล1-3 วัน
    
ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว(Work Permit)20,000ไม่รวมค่าธรรมเนียม15-30 วัน
ขอ VISA Non Immigrant15,000ไม่รวมค่าธรรมเนียม15-30 วัน
ต่อ Work Permit/VISA10,000ไม่รวมค่าธรรมเนียม15-30 วัน
บริการค่าบริการหมายเหตุเวลาดำเนินการ
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์สอบถามเข้าร่วมประชุม ทุกเดือน 
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านกฏหมายสอบถามเข้าร่วมประชุม ทุกเดือน 
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านแรงงานสอบถามเข้าร่วมประชุม ทุกเดือน 
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุนสอบถาม  
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านไอที ระบบการสื่อสารสอบถาม  
บริการค่าบริการหมายเหตุเวลาดำเนินการ
สร้างเว็บไซต์ องค์กร บริษัท ร้านค้าโดเมน.comเริ่มต้นที่ 12,000ลูกค้าที่ทำบัญชีบริหาร รายเดือน ฟรี10 วัน
ให้เช่าพื้นที่ พร้อมระบบเมล์-จัดเก็บเว็บไซต์3,500พื้นที่ 15 GB/1ปี 
ทำการตลาดออนไลน์ (SEO)สอบถามราคาขึ้นอยู่กับ คีย์เวิร์ด1-3 เดือน
บริการ ออกแบบโลโก้ สิงพิมพ์ นามบัตร โบรชัวร์ แคตตาล็อกสอบถาม  
บริการเครื่องถ่ายเอกสาร สี-ขาวดำสี 5/ขาวดำ 0.5สำหรับลูกค้าบริษัท 
บริการ เลขาส่วนตัว จัดทำเอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์/Faxเริ่มต้นที่ 2,500ราคาขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของงาน 
บริการพนักงาน รับ-ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็คสอบถามราคาขึ้นอยู่กับ ระยะทาง(บริการเฉพาะลูกค้าบริษัท) 
 • ราคาค่าบริการ ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคานี้ เป็นอัตรา บริการในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดโทรสอบถาม 02-914-7962 , 02-914-7963 , 02-914-7964  มือถือ 094-491-4333 , 095-793-7000 , 083-622-5555
 • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ(หลังจาก ลูกค้าส่งเอกสารและลงนามครบถ้วน)