หจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร?

ข้อที่ 1 จำนวนผู้ร่วมลงทุน

สำหรับบริษัทจำกัดผู้ร่วมลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้น จะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ถึงจะสามมารถจัดตั้งบริษัท จำกัดได้ ส่วน หจก (ห้างหุ้นส่วน จำกัด) นั้น สามารถจัดตั้งได้โดยต้องมีผู้ถือหุ้น 2 คน ขึ้นไป ส่วนเงื่อนไขการจัดตั้งทั้งแบบบริษัทและหจก จะเหมือนกัน โดยเบื้องต้นจะมีดังนี้

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีคนไทยอย่างน้อย 1 คนถึงจะจัดตั้งบริษัท จำกัด และหจก ได้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยจะต้องมีอายุมากกว่า 12 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาตินั้นจะต้องมีหุ้นได้ไม่เกิน 49 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อที่ 2 ประเภทการลงทุน

ประเภทการลงทุนของบริษัท จำกัด

สำหรับประเภทการลงทุนของบริษัท จำกัด จะกำหนดไว้ว่าหุ้นจะต้องมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาทขึ้นไป หรือพูดง่ายๆ ก็คือเราจะสามารถจัดตั้งบริษัทได้โดยหุนขั้นต่ำจะเริ่มที่ 15 บาทขึ้นไป โดยตัวเลข 15 บาทก็มาจาก หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป มีคนละ 1 หุ้น โดย 1 หุ้นเท่ากับ 5 บาท รวม 3 คนก็จะได้ 15 บาท

 

ประเภทการลงทุนของห้างหุ้นส่วน จำกัด

สำหรับประเภทการลงทุนของ หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ก็จะแบ่งได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเรียกอีกอย่างคือ หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการก็จะมีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดของกิจการเลย และการลงทุนของหุ้นส่วนผู้จัดการสามารถลงทุนอะไรได้บ้าง ก็ยกตัวอย่างเช่น ลงทุนด้วยแรงงาน ลงทุนด้วยทรัพย์สิน ลงทุนด้วยเงินสดเป็นต้น

2. หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบหรือเรียกอีกอย่างคือ หุ้นส่วนทั่วไป หุ้นส่วนทั่วไปจะไม่มีอำนาจในการบริหารหรือตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น อาจจะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุม แต่อาจจะมีอำนาจแค่ติดตามผลการดำเนินงานของกิจการเท่านั้น และสำหรับประเภทการลงทุนที่ลงทุนได้ก็คือ ทรัพย์สิน และเงินสดเท่านั้น

 

 

ข้อที่ 3 ความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการ

สำหรับบริษัท จำกัด ความรับผิดชอบจะตามจำนวนทุนที่ค้างชำระ ตามจำนวนทุนที่จดทะเบียนบริษัท

ยกตัวอย่างคือ  สมมติเราจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ทุน 1,000,000 บาท เราชำระไปแล้ว 250,000 บาท ในระหว่างดำเนินกิจการเกิดหนี้สินอยู่ที่ 1,500,000 บาท ดังนั้นเราจะรับผิดชอบเท่าที่ค้างชำระจากการจดทะเบียนทุน 1,000,000 บาท ก็คือจะต้องชำระหนี้เพิ่มแค่ 750,000 บาท เท่านั้น

 

สำหรับห้างหุ้นส่วน จำกัด ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จะรับผิดชอบตามทุนที่จดทะเบียนเท่านั้น

ประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดของหนี้สินที่เกิดขึ้น

 

 ข้อที่ 4 ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง (แค่ค่าธรรมเนียมอย่างเดียว ไม่รวมอื่น ๆ)

บริษัท จำกัด ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 5,000 บาท

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 1,000 บาท

 

ข้อที่ 5 การปิดงบการเงินประจำปี

ทุก ๆ ปี จะต้องมีการปิดงบการเงินประจำปี ไม่ว่าจะเป็นทั้ง หจก และบริษัท โดย หจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร จะแตกต่างกันดังนี้ 

การปิดงบการเงินประจำปีของ บริษัท จำกัด สามารถให้ผู้สอบบัญชี (CPA) เซ็นรับรองงบการเงินได้

การปิดงบการเงินประจำปีของ ห้างหุ้นส่วน จำกัด สามารถให้ผู้สอบบัญชี (CPA) หรือสามารถให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) เซ็นรับรองงบการเงินได้

เมื่อเราทราบแล้วว่า ความแตกต่างระหว่าง หจก กับบริษัท นั้นแตกต่างกันอย่างไร เราก็ลองสำรวจธุรกิจของเรา ว่าเราควรจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือว่าเป็นห้างหุ้นส่วน จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร

หจก กับ บริษัท ต่างกันอย่างไร?