ไม่ว่าจะอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังรุ่งเรืองหรือถดถอยการ วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องที่สำคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะมีเงินระดับหมื่นบาทหรือร้อยล้านบาทก็ต้องอาศัยการวางแผนการจัดการที่ดีเท่านั้นจึงจะทำให้บุคคลมีความมั่งคั่งและยังรับประกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเงินออม น้อยคนนักที่จะได้รับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เมื่อเรียนจบมาทำงานมีรายได้แล้ว กลับไม่สามารถจัดการด้านการเงินของตนเองได้ดีนัก จึงเป็นเรื่องที่คนเราควรแสวงหาความรู้ด้านนี้ให้มากขึ้นและมองเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพราะบุคคลคือหน่วยย่อยที่สุดในระบบการหมุนเวียนของกระแสเงินสดทั้งระบบ
หากทุกคนมีการจัดการด้านการเงินที่ดี ก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินไปได้ดีเช่นเดียวกัน ในบทความนี้จะได้อธิบายถึงประโยชน์สำคัญของการวางแผนทางการเงิน ดังนี้


ประโยชน์ของการ วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล

การวางแผนทางการเงิน ทำให้รู้ถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริง
คนเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตนเองมีสถานะการเงินอย่างไร หากไม่แจกแจงออกมา หลายคนกลัวเสียด้วยซ้ำเพราะไม่อยากรู้สถานะทางการเงินที่แท้จริงของตนเองทำให้การจัดการวางแผนการเงินยิ่งยุ่งยากและเป็นไปไม่ได้ หากใครที่ต้องการวางแผนการเงิน การรู้สถานะทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นอันดับแรกว่าคุณมีเงินสด หนี้ ทรัพย์สินและรายรับอยู่เป็นจำนวนเท่าใด คุณสามารถใช้โปรแกรมคำนวณในการช่วยบันทึกข้อมูลเหล่านี้โดยแยกรายการหรือแยกหน้าตามที่ต้องการ ตั้งแต่การบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวันและสรุปเป็นรายเดือนเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือน คุณมีรายรับจากด้านใดบ้างในแต่ละช่วงเวลาของปี เช่น เงินเดือน ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผลจากหุ้น และคุณมีรายจ่ายอะไรบ้างนอกจากรายจ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันรถยนต์ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าผ่อนส่งบ้านหรือรถยนต์ จำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุนรวมต่าง ๆ เช่น RMF และเงินออมกองต่าง ๆ เมื่อทำรายละเอียดลงตารางไว้แล้วก็ง่ายต่อการบวกลบและคำนวณตัวเลขเพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนของคุณนั้นเมื่อหักลบรายได้ รายจ่ายแล้วมีเงินเหลือหรือขาดเงินอยู่เท่าใด ตารางนี้จะใช้เป็นแม่แบบเพื่อการจัดการด้านการเงินต่าง ๆ และมีประโยชน์เพื่อการตรวจสอบและเห็นแนวโน้มของสถานะทางการเงินของคุณ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครรู้รายละเอียดโดยคุณสามารถเก็บเป็นความลับได้ด้วยการตั้งรหัสเข้าไฟล์หรือใช้บริการเอกสารออนไลน์ของทั้ง Google หรือ Bing

การวางแผนทางการเงิน ช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
จากการทำตารางเพื่อบันทึกรายการค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ถ้าคุณบันทึกได้ดีและลงรายละเอียดว่ามีการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ไปอย่างไรบ้างในแต่ละวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าดูหนัง ฟังเพลง อาหารนอกบ้าน มื้อพิเศษ ขนม ช้อปปิ้งเสื้อผ้าสินค้าอื่น ๆ อย่างไร สิ่งเหล่านี้คุณจะจำไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ หากใช้บัตรเครดิตก็จะไม่สามารถครอบคลุมและเห็นเพียง Statement รายเดือนเท่านั้น หลายรายการจะไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ เช่น คุณซื้อน้ำดื่มในร้านสะดวกซื้อ ที่แนะนำให้บันทึกอย่างละเอียดเพราะว่าอาจจะมีบางรายการที่คุณเผลอใช้เงินเป็นนิสัยและใช้มากกว่าปกติและเกินงบประมาณ เช่น การทานอาหารนอกบ้าน หรือการช้อปปิ้งสินค้าที่มีราคาแพง เพราะหลายครั้งคนเราแม้จะทราบว่ามีเงินจำกัดในแต่ละเดือนแต่เมื่อเห็นสินค้าลดราคาแล้วอดใจไม่ไหวจึงซื้อเพลินเกินงบก็มี การจดบันทึกจะเป็นเหมือนมิเตอร์ที่เตือนให้คุณรู้ว่าค่าใช้จ่ายในหมวดใดหรือรายการใดที่คุณใช้เงินเกินจำเป็นแล้ว ส่วนจะลดรายการใช้จ่ายอย่างไรก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละบุคคล ตารางข้อมูลเป็นเพียงตัวช่วยในการบ่งบอกเท่านั้น การจดบันทึกค่าสาธารณูปโภคก็มีประโยชน์เช่นกัน เช่น เห็นค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ำขึ้นสูงผิดปกติจากค่าเฉลี่ย ก็ต้องมองหาจุดที่มีไฟฟ้ารั่วหรือน้ำประปารั่ว หรือปรับลดพฤติกรรมการใช้กระแสไฟฟ้าลง

การ วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล ทำให้มีรายได้เพิ่มจากการออมและวางแผนภาษี
การทราบที่มาที่ไปว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร ทำให้บุคคลสามารถจัดการเรื่องการออมได้อย่างถูกต้อง ถ้ามีเงินเดือนในบริษัทที่มั่นคงและดำเนินชีวิตตามปกติก็ค่อนข้างจะคำนวณได้แม่นยำว่าต้องการเก็บออมเงินเป็นจำนวนเท่าใด และจะออมอย่างไร ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกหลายอย่าง เช่นเงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในธุรกิจด้านต่าง ๆ หรือเป็นการซื้อกองทุนรวมที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนกี่เปอร์เซนต์ต่อปี คุณจะมองเห็นภาพรวมของรายได้และการจ่ายภาษี เพื่อที่จะได้แบ่งสรรปันส่วนเงินไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ เช่น บริจาคเพื่อการกุศล การซื้อประกันชีวิตหรือการซื้อกองทุนรวม หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นส่วนลดหย่อนค่าใช้จ่ายก่อนคำนวณภาษีได้

การวางแผนทางการเงินทำให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต
เพราะคนเราไม่ได้มีสถานะอยู่เหมือนเดิมตลอดไป ตามอายุที่เพิ่มขึ้น คุณก็จะต้องเกษียณในอนาคต และหลังจากเกษียณแล้วคุณจะหารายได้อย่างไรต่อไป จะมีแหล่งรายได้อะไรบ้างที่มาค้ำจุนในวันที่ไม่ได้ทำงานตามปกติแล้ว หรือคุณกำลังวางแผนที่จะมีครอบครัว แต่งงานและมีบุตรก็จะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกทั้งค่าเลี้ยงดูและการศึกษาค่าเล่าเรียนต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินจะทำให้รู้ว่าคุณมีเงินเหลือพอที่จะหาความสุขในชีวิต เช่น ไปท่องเที่ยวได้อย่างไร มีงบที่จะไปเรียนต่อได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้โดยการวางแผนทางการเงินเพื่อให้คุณจัดการเงินรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสมโดยยังคงมีความมั่นคงทางการเงินรองรับ

เมื่อเห็นประโยชน์ที่สำคัญของการ วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงจะต้องหันกลับมาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องวางแผนทางการเงินอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและรู้ว่าต้องหารายได้เพิ่มอย่างไรบ้างจึงจะเพียงพอต่อรายจ่ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันก็มีหนังสือและวิดีโอความรู้มากมายเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ยิ่งเราใส่ใจด้านการวางแผนการเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีโอกาสร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้น โดยการกำหนดเป้าหมายและบันทึกรายการทรัพย์สินในแต่ละเดือนและแต่ละปี จะทำให้รู้ถึงศักยภาพของตนเองว่ามีมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไร ตลอดจนแสวงหาการลงทุนที่เป็นการเพิ่มแหล่งรายได้และทรัพย์สินที่จะช่วยเสริมสร้างความอุ่นใจว่าจะมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพื่อความสุขของตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ของการ วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล