ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

blank

บริการที่เช่าจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำเภอกำแพงแสน

ให้บริการสำนักงานที่เริ่มต้น

ให้บริการใช้เอกสารทะเบียนบ้านเพื่อนำไปจดทะเบียนเป็นชื่อที่อยู่ของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

เป็นบริการที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจ ที่อยู่ในระหว่างการหาสถานที่ตั้ง main office หรือผู้ที่ยังไม่ต้องการใช้พื้นที่สำนักงานในการปฏิบัติงาน

blank
เช่าที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
เช่าที่อยู่เพื่อจดทะเบียนพาณิช์บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ฟรีตรายาง

รับจดทะเบียนบริษัท ผ่านไลน์แอด

ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท,รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี ออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ
ฟรี ตรายางหมึกในตัว 2 อัน *
ฟรี ไฟล์ตรายาง สำหรับนำไปใช้งาน (ไฟล์ AI)
ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี
ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท)
ฟรี จัดทำบัญชี ฟรี 1 เดือน ***

ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
รายงานการประชุมตั้งบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ออกแบบเว็บไซต์ องค์กร/หน่วยงาน ราคาพิเศษ 5,000 บาท

*** หมายเหตุ
- * ตรายางอันที่ 2 และ 3 เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
-  *** จัดทำบัญชีฟรี 1 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่ที่ตกลงใช้บริการทำบัญชี ตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป

blank

เสียงจากลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา


caret-down caret-up caret-left caret-right

"แนะนำเลยค่ะ คิดว่าจะยุ่งยาก ที่นี่ทำให้หมด แนะนำดีมาก"

"รวดเร็วดีมาก  แก้ปัญหาต่างๆที่กังวลเรื่องหุ้นส่วนและภาษีใด้เยี่ยมมาก ทีแรกคิดว่าจะจดทะเบียนบริษัทอย่างเดียว เห็นมีโปรฯทำบัญชีฟรีเว็บไซต์ เลยให้ที่นี่ดูแลบัญชีไปเลย ยาวๆไป ที่เดียวจบจริงๆ"

"เคยจดกับเจ้าอื่นได้แค่ตรายางอันเดียว เจ้านี้ให้ของแถมเยอะจริงๆ"

"ดูแลดีมาก ไม่ต้องออกไปไหนเลย มีเอกสารมาให้เซ็นถึงที่ พอเสร็จก็เอาเอกสารมาส่งถึงที่"

"ให้คำปรึกษาได้ดีมาก กระจ่างเลย ของแถมเยอะ แต่ที่สำคัญคือคำแนะนำดีๆ บริการดีมาก ใช้บริการทำบัญชีที่นี้ด้วย แถมทำเว็บไซต์บริษัทให้ฟรีอีกต่างหาก"

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียน หจก รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี คอร์สเรียนบัญชีภาษี  รับปิดงบการเงิน

Chonlatee Business Group

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

คือบริษัทฯ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน มายาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการท่านเสมอ

“ประสบการณ์ในการ รับจดทะเบียนบริษัท ที่ยาวนาน  กว่า 10 ปี และยอดการดำเนิน จดทะเบียนบริษัท กว่า 1,000 บริษัท ต่อปี เป็นเครื่องยืนยันการทำงานแบบมืออาชีพของเราได้เป็นอย่างดี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมทั้งคำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งาน จดทะเบียนบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าได้ดำเนินไปด้วยความสะดวก มั่นคง และยั้งยืน”

ข้อดีของการใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับเรา

• ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติม
• ไม่ผูกมัดบริการทำบัญชีรายเดือน
• ไม่ต้องเสี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่แออัด ห่างไกล โควิด-19
• เรามีทีมงานมืออาชีพ ดำเนินงานแทนลูกค้าทุกขั้นตอน
• เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์โดยตรงในงานจดทะเบียน
• มีทีมงานให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
• จัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
• มีอบรมเรื่องบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการใหม่
• รับจดทะเบียนบริษัท ห่างไกล โควิด-19

กำแพงแสน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอกำแพงแสนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางเลนและอำเภอดอนตูม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง (จังหวัดราชบุรี)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่ามะกา (จังหวัดกาญจนบุรี)

 

ประวัติศาสตร์

ในอดีตอำเภอกำแพงแสนเป็น เมืองกำแพงแสน (มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16) ซึ่งเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ สันนิษฐานว่าน่าจะมีฐานะเป็นเมืองบริวารของเมืองนครไชยศรีมากกว่าจะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่อย่างอิสระ ตำแหน่งกลางเมืองเก่าอยู่ที่ประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศา 39 ลิปดา 20 พิลิปดาเหนือ และเส้นแวง 99 องศา 57 ลิปดา 57 พิลิปดาตะวันออก เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองนครไชยศรี คือมีระยะห่างกันประมาณ 24 กิโลเมตร ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองใหญ่ 2 เมือง คือเมืองอู่ทองและเมืองนครไชยศรี

ปัจจุบันบริเวณเมืองเก่ากำแพงแสนเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งใช้เป็นค่ายลูกเสือ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อำเภอกำแพงแสนได้ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2449 ที่วัดห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม โดยใช้ชื่อว่า อำเภอกำแพงแสน ตั้งตามชื่อเมืองโบราณ ต่อมาได้ปี พ.ศ. 2453เมื่อประสพภัยแล้งไม่สะดวกในการสัญจรเพราะในอดีตใช้เรือเป็นหลักจึงได้ย้ายที่ตั้งอำเภอใหม่จากวัดห้วยพระไปที่ชายทุ่งสามแก้ว ห่างจากที่ตั้งเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอจาก กำแพงแสน มาเป็น "อำเภอนาจอำนวย" หรือชาวบ้านเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่า อำเภอสามแก้ว ตั้งอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายที่ว่าการ อำเภอนาถอำนวย จากที่ตั้งชายทุ่งสามแก้ว มาตั้งที่ว่าการอำเภอใหม่ริมคลองท่าสาร-บางปลา บริเวณบ้านยาง ติดถนนมาลัยแมน (ถนนนครปฐม-สุพรรณบุรี) หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งกระพังโหม ห่างจากที่ตั้งเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร และส่วนที่ตั้งของ (อำเภอนาถอำนวย) หรือ อำเภอ สามแก้ว

ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) และเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกำแพงแสนไปสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ณ ที่ดินที่ราษฎรได้บริจาคให้ริมถนนมาลัยแมน ห่างจากที่ตั้งเดิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ตรงข้ามโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ส่วนที่ตั้งเดิมได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงแสนส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลห้วยด้วน แยกออกจากตำบลห้วยพระ ตั้งตำบลห้วยขวาง แยกออกจากตำบลลำเหย ตั้งตำบลดอนรวก แยกออกจากตำบลดอนพุทรา ตั้งตำบลบ้านหลวง แยกออกจากตำบลดอนพุทรา
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลกำแพงแสน ในพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งกระพังโหม (ในขณะนั้น)
 • วันที่ 9 กันยายน 2502 โอนพื้นที่ตำบลสระสี่มุม ตำบลกระตีบ และบางส่วนของตำบลดอนข่อย (หมู่ที่ 1-4, 6-10 ในขณะนั้น) จากอำเภอบางเลน มาขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2502 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ตำบลดอนข่อย โดยท้องที่หมู่ 5 (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับตำบลหินมูล อำเภอบางเลน
 • วันที่ 1 มกราคม 2509 แยกพื้นที่ตำบลสามง่าม ตำบลห้วยพระ ตำบลลำเหย ตำบลดอนพุทรา ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนรวก และตำบลห้วยด้วน อำเภอกำแพงแสน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอนตูม ขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน
 • วันที่ 1 มกราคม 2510 ตั้งตำบลสระพัฒนา แยกออกจากตำบลสระสี่มุม
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2511 ตั้งตำบลทุ่งบัว แยกออกจากตำบลทุ่งขวาง
 • วันที่ 1 มีนาคม 2512 ยกฐานะกิ่งอำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน เป็น อำเภอดอนตูม
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลห้วยหมอนทอง แยกออกจากตำบลทุ่งขวาง
 • วันที่ 14 กันยายน 2532 ตั้งตำบลห้วยม่วง แยกออกจากตำบลกระตีบ
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2533 ตั้งตำบลกำแพงแสน แยกออกจากตำบลทุ่งกระพังโหม
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 ตั้งตำบลรางพิกุล แยกออกจากตำบลทุ่งบัว
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2535 ตั้งตำบลหนองกระทุ่ม แยกออกจากตำบลทุ่งลูกนก
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2536 ตั้งตำบลวังน้ำเขียว แยกออกจากตำบลทุ่งกระพังโหม
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลกำแพงแสนเป็นเทศบาลตำบลกำแพงแสน

 

คำขวัญอำเภอ

เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 

อำเภอกำแพงแสนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบลทุ่งกระพังโหม
ตำบลกระตีบ
ตำบลทุ่งลูกนก
ตำบลห้วยขวาง
ตำบลทุ่งขวาง
ตำบลสระสี่มุม
ตำบลทุ่งบัว
ตำบลดอนข่อย
ตำบลสระพัฒนา
ตำบลห้วยหมอนทอง
ตำบลห้วยม่วง
ตำบลกำแพงแสน
ตำบลรางพิกุล
ตำบลหนองกระทุ่ม
ตำบลวังน้ำเขียว

 

บริการที่เช่าสำหรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำเภอกำแพงแสน
Tagged on: