จดทะเบียนบริษัทเมืองฉะเชิงเทรา โทร:083-622-5555

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้า
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร)

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

 

"จดทะเบียนบริษัทเมืองฉะเชิงเทรา บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท"

อำเภอเมืองฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็น 19 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งย่อยออกเป็นหมู่บ้าน รวม 192 หมู่บ้าน

1. หน้าเมือง (Na Mueang)   11. วังตะเคียน (Wang Takhian)
2. ท่าไข่ (Tha Khai)   12. โสธร (Sothon)
3. บ้านใหม่ (Ban Mai)   13. บางพระ (Bang Phra)
4. คลองนา (Khlong Na)   14. บางกะไห (Bang Kahai)
5. บางตีนเป็ด (Bang Tin Pet)   15. หนามแดง (Nam Daeng)
6. บางไผ่ (Bang Phai)   16. คลองเปรง (Khlong Preng)
7. คลองจุกกระเฌอ (Khlong Chuk Krachoe)   17. คลองอุดมชลจร (Khlong Udom Chonlachon)
8. บางแก้ว (Bang Kaeo)   18. คลองหลวงแพ่ง (Khlong Luang Phaeng)
9. บางขวัญ (Bang Khwan)   19. บางเตย (Bang Toei)
10. คลองนครเนื่องเขต (Khlong Nakhon Nueang Khet)

ท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองนครเนื่องเขต
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไข่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองจุกกระเฌอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขวัญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขต (นอกเขตเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโสธรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกะไหทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนามแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเปรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองอุดมชลจรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหลวงแพ่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเตยทั้งตำบล

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรม  :

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี :: จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ :: จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

จดทะเบียนบริษัทอำเภอในฉะเชิงเทรา  :

จดทะเบียนบริษัทอำเภอคลองเขื่อน  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าตะเกียบ  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอแปลงยาว  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอสนามชัยเขต  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอราชสาส์น  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอพนมสารคาม  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านโพธิ์  :: จดทะเบียนบริษัทอำเภอบางปะกง  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอบางคล้า  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

โปรโมชั่น จดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้


โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

blank


โปรโมชั่น ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

พิเศษ !!! ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

เว็บไซต์ ราคาพิเศษ 3,500 สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี

คำถามที่พบบ่อย ?

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ร้านค้าจดทะเบียนบริษัทที่ไหน? จดบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน? จดบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่? ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร บริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง? บริษัทจดคนเดียวได้ไหม? บริษัทสามารถใส่วัตถุประสงค์ได้กี่ข้อ? จะรับงานราชการต้องจดทะเบียนแบบไหน? บริษัทจะต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่? ต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงจะขึ้นประกันสังคม? จะเริ่มทำบัญชียังไง? ลูกค้าให้จดเป็นนิติบุคคล จะจดแบบไหนดี? มีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยจะจดบริษัทได้ไหม? การตั้งชื่อบริษัทควรจะตั้งอย่างไร? ถ้าเปิดบริษัทแต่ยังไม่มีรายได้ต้องเสียค่าทำบัญชีไหม ต้องปิดงบการเงินหรือไม่? ถ้ามีชื่อในบริษัทอื่นแล้ว จะตั้งบริษัทใหม่ได้ไหม? ทำบิล ทำใบกำกับภาษี ไม่เป็น จะทำยังไง? กรรมการบริษัท คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ? จะเปิดบัญชีกับธนาคาร ในนามบริษัทต้องทำอย่างไร? ที่ตั้งบริษัท ใช้บ้านที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่?……..

โทรหาเรา เพื่อขอรับคำปรึกษา โทร : 083-622-5555

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
Tagged on: