จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี โทร:083-622-5555

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
ปีที่ก่อตั้ง : 2550
ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง

ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานนิคม

ชั้น 10 อาคาร JC Kevin ,26 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ยานนาวา สาทร กรุงเทพ 10120

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

 

"จดทะเบียนบริษัทเมืองฉะเชิงเทรา บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท"

พื้นที่โครงการ
เนื้อที่ทั้งหมด 500 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 พื้นที่ประมาณ 273-2-23 ไร่
ระยะที่ 2 พื้นที่ประมาณ 226-3-77 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ
- สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 30 กิโลเมตร
- ท่าเรือกรุงเทพ 43 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 77 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก
ระบบน้ำประปา
โครงการได้ประสานกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำจากระบบท่อส่งน้ำดิบฉะเชิงเทรา โดยประมาณความต้องการ ใช้น้ำประมาณ 1,331 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานในการออกแบบติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำ และจัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบ

ระบบถนน
- ถนนที่จะเข้าถึงโครงการสามารถใช้ถนนสายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา และถนนทางคู่ขนานสายมอเตอร์เวย์ เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางแยกจากถนนสายดังกล่าว
- ถนนทางเข้าโครงการ เป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เขตทาง กว้าง 30 เมตร ผิวจราจร กว้าง 11 เมตร แบ่งการจราจรออกเป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางกว้าง 2 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 3 เมตร
- ถนนภายในโครงการ เป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายประธานมีเขตทางกว้าง 24 เมตร สายรองประธานมีเขตทางกว้าง 19 เมตร และถนนย่อยมีเขตทางกว้าง 16 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) สามารถให้บริการได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร / วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่โครงการรับโรงงานที่อาจก่อให้เกิดน้ำเสียทางเคมี กำหนดให้แต่ละโรงงาน มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีขึ้นภายในพื้นที่โรงงานก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ และโครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางเคมี (Central Chemical Treatment Plant) มีลักษณะเป็น Mobile Unit เป็นระบบสำรองในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานไม่สามารถดำเนินการได้

ระบบเตาเผาขยะ
จัดเตรียมพื้นที่ขนาด 1-3-88 ไร่ เพื่อจัดทำโรงพักขยะ ซึ่งจะส่งต่อไปยัง อบต.

ระบบป้องกันน้ำท่วม
ดำเนินการถมพื้นที่ที่ระดับความสูง 1 เมตร และจัดเตรียมพื้นที่กักน้ำฝนสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากโครงการได้ โดยกันพื้นที่ไว้ขนาดประมาณ 2-1-91.9 ไร่

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรม  :

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี :: จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ :: จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

จดทะเบียนบริษัทอำเภอในฉะเชิงเทรา  :

จดทะเบียนบริษัทอำเภอคลองเขื่อน  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าตะเกียบ  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอแปลงยาว  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอสนามชัยเขต  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอราชสาส์น  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอพนมสารคาม  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านโพธิ์  :: จดทะเบียนบริษัทอำเภอบางปะกง  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอบางคล้า  ::  จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

โปรโมชั่น จดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้


โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

blank


โปรโมชั่น ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

พิเศษ !!! ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

เว็บไซต์ ราคาพิเศษ 3,500 สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี

คำถามที่พบบ่อย ?

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ร้านค้าจดทะเบียนบริษัทที่ไหน? จดบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน? จดบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่? ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร บริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง? บริษัทจดคนเดียวได้ไหม? บริษัทสามารถใส่วัตถุประสงค์ได้กี่ข้อ? จะรับงานราชการต้องจดทะเบียนแบบไหน? บริษัทจะต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่? ต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงจะขึ้นประกันสังคม? จะเริ่มทำบัญชียังไง? ลูกค้าให้จดเป็นนิติบุคคล จะจดแบบไหนดี? มีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยจะจดบริษัทได้ไหม? การตั้งชื่อบริษัทควรจะตั้งอย่างไร? ถ้าเปิดบริษัทแต่ยังไม่มีรายได้ต้องเสียค่าทำบัญชีไหม ต้องปิดงบการเงินหรือไม่? ถ้ามีชื่อในบริษัทอื่นแล้ว จะตั้งบริษัทใหม่ได้ไหม? ทำบิล ทำใบกำกับภาษี ไม่เป็น จะทำยังไง? กรรมการบริษัท คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ? จะเปิดบัญชีกับธนาคาร ในนามบริษัทต้องทำอย่างไร? ที่ตั้งบริษัท ใช้บ้านที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่?……..

โทรหาเรา เพื่อขอรับคำปรึกษา โทร : 083-622-5555

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
Tagged on: