จองชื่อนิติบุคคล
เลือกภาษา
แจ้งข้อมูลเพื่อจองชื่อนิติบุคคล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้า    
ข้าพเจ้า    
นามสกุล    
อยู่ประเทศ    
อยู่บ้านเลขที่    
ถนน    
จังหวัด    
อำเภอ/เขต    
ตำบล/แขวง    
รหัสไปรษณีย์    
ที่อยู่ต่างประเทศ    
โทรศัพท์    
อีเมล์    
ผู้ถือบัตร    
เลขที่    
วันเดือนปีเกิด    
สถานที่ออกบัตร    
วันที่ออกบัตร    
  มีความประสงค์จองชื่อนิติบุคคลดังนี้ (ชื่อที่รับจองแล้วไม่สามารถแก้ไขได้)    
  ( ให้พิมพ์ชื่อนิติบุคคลเท่านั้น ไม่ต้องระบุคำแสดงฐานะนิติบุคคล )    
ชื่อภาษาไทย    
ยืนยันชื่อภาษาไทย    
ชื่อภาษาอังกฤษ    
ยืนยันชื่อภาษาอังกฤษ    
กรุณากรอกรหัส  
   
     
บทความน่าสนใจ
» การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
» การนำเทคโนโลยีมาใช้ในแต่ละอาชีพ
» ใช้สมาร์ทโฟนทำธุรกรรมการเงินอย่างไรดี
» คิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
» 9 พฤติกรรมเพิ่มทักษะการเงิน
» อ่านงบการเงินง่ายนิดเดียว
» เรื่องน่ารู้ กับการส่งงบการเงิน
ID Line = cbg1 กลับขึ้นบน
กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค กรมศุลกากร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฐาณข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เขตการค้าเสรีหมายถึงอะไร สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Copyright © 2010 Chonlatee Business Group Co.,Ltd. | Developed by บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด  
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel: 02-914 7962-4 Mobile: 095 793-7000, 094 491-4333 Fax: 02-914-6688
อีเมล์ info@chonlatee.com
StatsCrop