10 Mindset ที่ ผู้ประกอบการ ควรมีเพื่อธุรกิจยุคดิจิทัล

⚡⚡ปัจจุบันทุกภาคส่วนต้องพากันปรับตัว และงัดกลยุทธ์เพื่อประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตในแต่ละครั้งไปให้ได้ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ ทั้งภาคธุรกิจที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME ก็ต้องปรับตัว โดยเฉพาะเรื่อง ❗Mindset❗ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่า 5 เรื่องสำคัญที่ควรปรับตัวของ ผู้ประกอบการ ได้แก่
✅Mindset มองบวกไว้ก่อน พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
✅คิดให้เร็ว ทำให้เร็วขึ้น
✅กลยุทธ์ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
✅มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
✅นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และพัฒนา ทักษะ พนักงานด้านใหม่ ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย

 

มาดูกันว่า 10 mindset ที่ผู้ประกอบการควรมี เพื่อพาธุรกิจเดินหน้าในยุคดิจิทัล มีอะไรบ้างไปดูกัน

    Data Driven ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน

           การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบนี้ ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรเลยก็ว่าได้ การใช้ Data Driven มาช่วยในการตัดสินใจ จะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ลองตัดสินใจโดยใช้ Diagram จาก Brian Balfour เขาใช้ แหล่งข้อมูลคือ คุณภาพ ปริมาณ และสัญชาตญาณ มาวัดผล Insight หรือจะนำ Google Analytic ที่นิยมกันของนักการตลาดมาวัดผลก็จะได้ข้อมูลอย่างละเอียด

 

           เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ

           ผู้ประกอบการ ต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้านดิจิทัลตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แทบทุกวัน ต้องหมั่นเรียนรู้และก้าวตามให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านโซเชียลมีเดีย การอัปเดตเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขายสินค้า ตลอดจนระบบการจัดการใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Collection เป็นต้น

 

           สร้างทีมที่ดี

           ทีมที่ดีนั้น พนักงานในทีมต้องเก่งและมีความรู้รอบด้าน ทั้งทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill ทำงานได้แบบ Multi-Tasking โดยแต่ละตำแหน่งควรสามารถทำงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้ประกอบการจึงควรคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้เก่งยิ่งขึ้น นอกจากคุณสมบัติของพนักงานแล้ว การทำงานร่วมกันเป็นทีมก็เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าได้ในยุคดิจิทัล

 

           เข้าใจลูกค้าด้วย Customer Centric

           เป็นการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าของแต่ละธุรกิจ แล้วนำข้อมูลที่ได้นั้นมาพัฒนาคุณภาพของสินค้า และพัฒนาธุรกิจต่อไปนั่นเอง เพราะฟีดแบ็กจากลูกค้า คือ ตัวขับเคลื่อนที่นำไปสู๋การพัฒนาสินค้าและการบริการขององค์กร รวมไปถึงการทำผลกำไรของธุรกิจนั่นเอง

 

           สร้างองค์กรที่ยั่งยืน

           ฟังดูเป็นเรื่องยาก แต่ปัจจุบันทุกองค์กร เริ่มหันกลับมามองการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนกันแล้ว โดย Brain Balfour ได้นิยามการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนไว้ใน Diagram จาก เรื่องคือ

  1. มีคุณค่า (Meaningful) – คือทั้งองค์กรและลูกค้าต้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน
  2. ยั่งยืน (Sustainable) – คือไม่ใช่ธุรกิจจะโตแค่วันนี้ แต่ต้องเป็นการเติบโตแบบยั่งยืน
  3. ทำซ้ำได้ (Repeatable) – คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

 

           ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

           เทคโนโลยีมาพร้อมกับเครื่องมือมากมายที่ให้ผู้ประกอบการเลือกหยิบไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าได้ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้าได้ และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

 

           ปรับองค์กรให้มีความยืดหยุ่น

           องค์กรที่มีความยืดหยุ่น คือองค์กรที่ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ เช่น เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามา องค์กรมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ โดยให้พนักงาน Work From Home มีการยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน เป็นต้น

 

           พัฒนาทักษะพนักงาน 

           นอกจากทักษะ Hard Skill ที่พนักงานทุกคนจำเป็นต้องมีแล้ว ทักษะด้าน Soft Skill ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานปัจจุบัน มากไปกว่านั้นหาก ผู้ประกอบการ ต้องการพาธุรกิจเดินหน้าในยุคดิจิทัลด้วยแล้ว ทักษะด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่พนักงานต้องเรียนรู้เพิ่มเข้ามา การจัดเทรนนิงคอร์สดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นสิ่งจำเป็น เช่น การเรียนรู้การใช้งาน Cloud หรือจะเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อการตลาด เป็นต้น

 

           พร้อมลุกเมื่อล้ม

           ผู้ประกอบการ ต้องมีใจพร้อมสู้ และเปิดใจให้กว้างพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้า ต่อไปได้ เมื่อธุรกิจมีอันต้องสะดุด เจอเข้ากับปัญหา ก็ควรค่อย ๆ หาทางแก้ อย่าเพิ่งถอดใจ ค่อย ๆ หากลยุทธ์ในการบริหารให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป

 

           ทำดีต้องมีรางวัล

เมื่อธุรกิจฝ่าวิกฤตต่าง ๆ มาได้ ทั้งวิกฤตโควิด-19 ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ องค์กรควรมีการให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมา รวมไปถึงหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี มีลูกค้าใหม่เข้ามา ก็ควรมีรางวัลให้กับพนักงานเป็นการตอบแทน ที่ทุ่มเททำงานหนักด้วย

 

     Mindset จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการ ต้องนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้ได้ เพื่อพาธุรกิจเดินหน้าในยุคดิจิทัล หนึ่งในการพาธุรกิจให้รอดคือต้องมี ทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
————————————————————————————-
 
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
#รับจดทะเบียนบริษัท #ควิกแอคเคาท์ติ้ง
#ชลธีบิสซิเนสกรุ๊ป #ให้มากกว่าที่คิด
#Onestopservice #Teamwork
#จดทะเบียนธุรกิจและนิติบุคคล #วางระบบและจัดทำบัญชี #งานบริการขอใบอนุญาต
#บริการจัดทำภาษีทุกประเภท#บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @chonlatee
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/qMIpQ8m
📞โทร : 0836225555
รับจดทะเบียนบริษัท By ชลธี
🌐https://www.chonlatee.com
รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร
10 Mindset ที่ ผู้ประกอบการ ควรมีเพื่อธุรกิจยุคดิจิทัล