ทำบัญชีร้านค้าออนไลน์

ธุรกิจร้านค้าออนไลน์

ปัญหาของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ที่พบมากที่สุดคือการที่เจ้าของกิจการไม่มีการจัดทำบัญชี การขาดความเข้าใจในระบบภาษี หรือแม้กระทั้ง ความสำคัญของการจัดการระบบบัญชี ทำให้เกิดคำถามมากมาย และบางรายอาจจะต้องเสียภาษีหรือค่าปรับต่างๆ ตามมา

เราคือบริษัท บริหารธุรกิจ ที่ดูแลและจัดการระบบธุรกิจทุกประเภทอย่างมีระบบ และถูกต้อง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยฐานลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลระบบบัญชี กว่า 1000 บริษัท หลากหลายประเภทธุรกิจ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้อย่างถูกต้อง และคุ้มค่า

การจัดทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ก็ควรที่จะมีการจัดทำบัญชี เพือบันทึกรายรับ-รายจ่าย ให้ถูกต้อง ยิ่งเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการ เจ้าของธุรกิจ ยิ่งควรจะทำบัญชี เพราะจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าสภาพทางการเงินของธุรกิจ และสามารถวางแผนอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ
ประโยชน์ของการทำบัญชี
1.ช่วยให้เรา หรือผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการตามรอบระยะเวลาหนึ่งว่ามีรายรับรายจ่าย มีกำไร-ขาดทุนมากน้อยแค่ไหน มีรายได้หลัก รายได้รองเท่าไหร่ เพราะในกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการดำเนินธุรกิจ
2.ทำให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการทั้งในส่วนของทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้น เป็นการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการที่จะตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นออก
3.เป็นกลไกการตรวจสอบควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย
4.เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเงินการตลาดและการตัดสินใจขยายการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ยังใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งขององค์กร ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้กิจการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
5.เป็นเอกสารอย่างหนึ่งในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะผู้ให้กู้จะต้องทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่าสามารถที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่อย่างไร อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอกที่จะนำไปศึกษาวิจัย รวมไปถึงบรรดานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่สนใจในการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท

สรุปแล้วการทำบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่รู้สภาพความเป็นจริง ยากต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้หากไม่ทำบัญชีถือว่าผิดกฎหมายและจะมีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย

สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้าออนไลน์ หรือผู้ที่สนใจทำบัญชี

สงสัยหรือต้องการข้อมูลการจัดทำบัญชี หรือระบบภาษีต่างๆ สามารถสอบถามได้โดยตรง เพราะเราคือบริษัท บริหารธุรกิจ ที่ดูแลและจัดการระบบธุรกิจทุกประเภทอย่างมีระบบ และถูกต้อง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยฐานลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลระบบบัญชี กว่า 1000 บริษัท หลากหลายประเภทธุรกิจ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้อย่างถูกต้อง และคุ้มค่า

จ่ายแพงกว่าทำไม ทำบัญชีกับเรา คุ้มค่า ประหยัด

สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-622-5555
Line@ : @chonlatee

รับทำบัญชี รับทำบัญชีธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ทำบัญชีร้านค้าออนไลน์ บัญชีร้านออนไลน์

 

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

 

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • ออกแบบเว็บไซต์ลดพิเศษเหลือ 3,500 บาท
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ
ทำบัญชี มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด