ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย  รับจดทะเบียนบริษัท2018 รับจดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย จดทะเบียนบริษัทปีจอ เริ่มต้นธุรกิจต่างชาติปี2018 จดทะเบียนบริษัทต่างชาติทั่วไทย เปิดบริษัทปี20181 จดทะเบียนบริษัทปี61 รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

 

รูปแบบการจดทะเบียน ธรุกิจต่างชาติในไทย

 1. สำนักงานภูมิภาค
 2. สำนักงานสาขา
 3. สำนักงานผู้แทน
 4. การให้บริการกับบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม

 

 1. สำนักงานผู้แทน สามารถให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ 5 ประเภทนี้เท่านั้น ( ห้ามทำอย่างอื่นที่นอกจากนี้ )
  • รายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ หรือ บริษัทในเครือ หรือในกลุ่มทราบ
  • ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าของสำนักงานใหญ่ หรือ บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม ที่จำหน่ายแก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้า
  • การหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้สำนกงานใหญ่หรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม
  • การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือ หรือในกลุ่มซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย
  • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม

***** สำนักงานผู้แทนจะไม่มีรายได้  แต่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

 1. สำนักงานสาขา
  • ดำเนินกิจการได้เหมือนบริษัทในไทย
  • มีรายได้
  • จัดทำงบการเงิน ยื่นส่งกรมพัฒ และ กรมสรรพากร
  • เสียภาษีนิติบุคคลเหมือนบริษัทในไทย

สิ่งที่ต้องทำเหมือนกัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

 1. ต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเริ่มต้นกิจการ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
 2. เงินกู้ หมายถึง ภาระหนี้สินทั้งหมดของกิจการไม่ว่าธุรกรรมที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน จะกระทำในรูปแบบใดก็ตาม ต้องไม่เกิน 7 เท่าของเงินที่นำเข้ามา
 3. ผู้รับชอบในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในไทย ไม่น้อยกว่า 1 คน
 4. ต้องจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แนวทางในการพิจารณาอนุญาต การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสําหรับธุรกิจบางประเภท Click 

บริการของเรา จดทะเบียนบริษัทต่างชาติในไทย

บริการจดทะเบียนบริษัท 2018
รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ ไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการขอใบอนุญาต 2018
บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย.และ สคบ. ขอวีซ่า work permit ขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

บริการด้านรับทำบัญชี 2018
บริการด้านรับทำบัญชี เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในการทำงาน เนื่องด้วยผู้บริหารหลายท่าน มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหาร การตลาดยุคใหม่

โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัทและทำบัญชี

 

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่ ปี 2561

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

 

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่ปี2561 และทำบัญชีปี2561

 • เว็บไซต์ราคาพืเศษ 3,500 บาท สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
 • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
 • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

complimentary30minute


 

จดทะเบียนธรุกิจต่างชาติในไทย
Tagged on: