คอร์สอบรม
ธุรการมืออาชีพ - เลขาขั้นเทพ

ให้คุณเติบโตทางสายงานธุรการและเลขานุการ
อบรมในสิ่งที่จำเป็นในสายงาน โดยผู้มีประสบการณ์

เพิ่มโอกาส ได้งานที่ดี
อัพสกิล อัพเงินเดือน
เรียนจบคอร์ส มีงานรองรับ

คอร์สอบรม ธุรการมืออาชีพ / เลขาขั้นเทพ

เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของงานธุรการที่เป็นส่วนสนับสนุนงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กร
พัฒนาและเพิ่มทักษะ ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
เพิ่มทักษะและความรู้การปฏิบัติงาน ไม่ว่างานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานอย่างมืออาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

ให้คุณเติบโตทางสายงานธุรการและเลขานุการ
อบรมในสิ่งที่จำเป็นในสายงาน โดยผู้มีประสบการณ์

สอนโดยเจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขาฯ มืออาชีพ
พร้อมเรียนรู้ความต้องการของผู้บริหารตัวจริง ที่จะทำให้คุณทำงานให้ถูกใจ
รูปแบบงานที่ผู้บริหารต้องการ มุมมองในการทำงานให้ถูกต้องและครอบคลุม
การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามงานที่ได้รับ

เพิ่มโอกาส ได้งานที่ดี
อัพสกิล อัพเงินเดือน
เรียนจบคอร์ส มีงานรองรับ

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด
ราคา 5,900 บาท / ท่าน
เวลาอบรม 09:00 น. - 18:00 น.
รอบละ 12 ท่าน
อาหารเที่ยง 1 มื้อ
ของว่างพักเบรค 2 เบรค