ขั้นตอนการดำเนินการ ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่ม/ลด สาขา

การออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ เปลี่ยนที่อยู่บริษัท เพิ่มสาขาบริษัท ลดสาขาบริษัท
ก่อนจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ ต้องส่งคำบอกกล่าวแจ้งการนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ ส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุม เรื่อง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มสาขา ลดาขา รวมทั้ง แก้ไขหนังสือบริคณห์สนข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน

การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าว ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ วันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสั้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

 

จัดประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง เปลี่ยนที่อยู่บริษัท เพิ่ม/ลดสาขา

ในการลงมติให้แก้ไขที่อยู่บริษัก เพิ่มลาขา ลดลาขา รวมทั้ง แก้ไขหนังสือบริกณห์สนธ์ข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงกะแนน โดยวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจมีหัวข้ออื่นอีกเพิ่มเติมในการประชุม นอกจากการแก้ไขที่อยู่บริษัท ด้วยก็ได้

 

 

ยื่นคำขอจดทะเบียน เปลี่ยนอยู่บริษัท เพิ่ม/ลดสาขา

เมื่อมีมติพิเศษในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กรรมการของบริษัทจัดทำคำขอจดทะเบียน รายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) และหากคุณประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจคลังสินค้า หรือ ธุรกิจห้องเย็น เป็นต้น ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา พร้อมทั้งหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

หน่วยงานแจ้งย้ายที่อยู่บริษัท

เมื่อเปลี่ยนย้ายบริษัทที่อยู่บริษัท บริษัทจะต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ กับ 3 หน่วยงานหลักๆ คือ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร (หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำนักงานประกันสังคม (หากเป็นนายจ้าง)

———————————————————————-
❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ประหยัด มั่นใจในองค์กรของเรา….
รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @chonlatee
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/qMIpQ8m
📞โทร : 0836225555
รับจดทะเบียนบริษัท By ชลธี
🌐https://www.chonlatee.com/

ขั้นตอนการดำเนินการ ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่ม/ลด สาขา